70 кучета от приютите на „Екоравновесие“ са били осиновени през февруари

"През месец февруари 70 от кучетата, настанени в приютите на „Екоравновесие”, намериха своя нов дом." Това каза директорът на общинското предприятие Веселин Асенов. „Екоравновесие“ провежда регулярни кампании за осиновяване на кучета, като най-популярните от тях са извеждане на кучетата от приютите и представянето им на събития в парковете и големите търговски вериги. Заловените кучета от екипи на предприятието за февруари са общо 311, като 259 от тях са кастрирани. Доброволно от собствениците, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, за настаняване в приют са предадени 10 кучета.

Продължава и кастрация на дворни кучета в крайните райони на София. През февруари са кастрирани 36 дворни кучета.

За съжаление трябва да отбележим, че продължава тенденцията за изоставяне на домашни кучета и такива от съседни на столицата общини, дори имаме случай на куче, което беше прибрано от район „Витоша“,  а по  чипа  се установи, че е от територията на област Монтана. Ежедневно в ОП „Екоравновесие“ се подават по два-три сигнала за  новопоявили се кучета в районите. Директорът на „Екоправновесие“ призова гражданите да подават сигнали при изхвърляне на кучета както на 112, така и в „Екоравновесие“, за да бъдат прибирани своевременно и да не се допуска образуването на глутници.

"Изхвърлянето и изоставяне на поколенията на домашните любимци, както и изхвърлянето от бусове на големи кучета е тревожна тенденция" – каза председателят на комисията по „Опазване на околната среда, земеделие и гори“ към Столичния общински съвет Лорита Радева . "Тревожното е, че подобни случаи се наблюдават в целия град, а не само в крайните квартали. Малките кученца не са играчки и всеки един от нас трябва да има своето отношение, грижа и отговорност както към своя домашен любимец, така и към неговото поколение " – каза още Лорита Радева.

През пролетта ще възобновим инициативите по осиновителската кампания „Осиновявай, не купувай”, която „Екоравновесие” провежда заедно с доброволци. С началото на пролетта ще стартира и ежегодната кампания на Столична община и „Екоравновесие“ за безплатна кастрация, регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета. Кампанията продължава през цялата година, но през пролетта целенасочено се провежда по график в определени райони на Столична община. Освен за популяризиране на кастрацията като една от мерките за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета, в кампанията се обръща внимание и на културата на отглеждане и отговорността на собствениците на домашни любимци.

За месец февруари изразходваните финансови средства в дейността на предприятието са 169 635 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарно-медицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за външни услуги/поддръжка на трафопост за приют „Горни Богров“, сметоизвозване, техническо поддържане на техника и системи за видеонаблюдение, почистване на изгребните ями, сервизно обслужване на автомобилите,  заплати и осигуровки на работниците и служителите.

06.03.2019