6982 души платиха данъците си през първия ден на данъчната кампания

През първите 24 часа от началото на данъчната кампания в София столичани са извършили над 6982 плащания на местни данъци и такси. 

Традиционно най-много хора, 3654 души, са предпочели да ползват някоя от касите на районните отдели "Общински приходи". Други 2998 души са внесли дължимите за т.г. местни данъци и такса смет през финансови посредници или търговски банки. 

330 столичани са платили дължимите налози през интернет. Удобството на онлайн плащането е, че се пести много време и човек може да го направи по всяко време на денонощието. Справки за дължимите местни налози и плащане може да се правят през страницата на Столична община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf. За целта собственикът трябва да има ПИН код, издаден от СО, или ПИК от НАП. 

5% отстъпка от данък сгради и данък МПС ще получат собствениците, които внесат цялата дължима сума до 30 април 2020 г. 

03.02.2020