685 000 данъчни съобщения ще бъдат разпратени на столичани

Започна печатането на  685 000 данъчни съобщения, които в следващите дни ще бъдат разпратени до собствениците на недвижими имоти в София. От бюджета на Столична община всяка година се отделят над 140 000 лв.  за отпечатване и разпространение на писмата до софиянци.

Над 2000 столичани вече са се отказали от хартиени съобщения. Те ще получат информацията за дължимите от тях данъци и такси на електронната поща, която са посочили. От т.г. декларация за отказ вече може да се подаде не само в данъчните отдели на Столична община, а и по електронен път. За целта трябва да се влезе в раздел "Справка за задълженията и плащанията"  на официалната е-страница  на София:  https://www.sofia.bg/reference-for-commitments-and-payments

"В данъчните съобщения е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които съответният собственик дължи за притежаваните от него имоти на територията на Столична община. На отделен ред има информация за наличие на стари задължения, ако има такива. По закон, при плащане на местни данъци и такси, постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване. Така че, ако имате висящ данък за минали години, при плащане сега ще се изчистят първо старите дългове, а не този за 2018 г.", напомни зам.-кметът на София Дончо Барбалов. Той провери лично работата по отпечатването на данъчните съобщения за столичани.

Писмата съдържат и QR код, чрез който с мобилен телефон може да се направи връзка с е-страницата на общината и онлайн да се платят местните данъци.  От т.г., освен с  ПИН код, издаден от общината, или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис.  

Данъчната кампания в София започна официално на 29 януари, но данъкът за моторните превозни средства може да се плаща още от 2 януари. За данък сгради и данък МПС софиянци ползват 5% отстъпка, ако платят цялата дължима сума наведнъж до 30 април. За такса смет отстъпка няма.  Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са: 30 юни – за първа вноска и 31 октомври – втора вноска. Такса смет може да се плати на 4 вноски и сроковете са: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Освен по електронен път или чрез различни финансови институции плащането може да става във всеки от 22-та данъчни отдела на районните администрации на Столична община независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Касите разполагат и с ПОС устройства.

15.02.2018