65 години Дом на културата "Искър"


ПРОГРАМА
ЗА ЮНИ, ЮЛИ И АВГУСТ 2018 Г.

1 юни, ДЕН НА ДЕТЕТО
10 ч., парк "Езерото"
БАЗАР на Творците на жълтите павета
11 ч., Концертна зала ДК "Искър"
TOP CAT: НАЧАЛОТО НА МАФИЯТА
Детски анимационен филм, озвучен на български
Вход свободен
17 ч., парк "Езерото"
ДЕТСКИ ПРАЗНИК с игри, песни, танци, рисунки върху лице и асфалт, оцветяване на фигурки, моделиращи балони
Съвместно с Районна администрация "Искър"

6 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР И ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ СРЕДЕЦ
Проявата е част от Календара на културните събития на Столична община,
посветени на Председателството на България на Съвета на Европа

8 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

9 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

10 юни, 19 ч., Монтана
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно с Община Монтана

11 юни, 19 ч., Концертна зала
СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ
танцов спектакъл на студенти и преподаватели
от специалност "Съвременна хореография"
на ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград
Вход свободен

15 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

16 юни, 10 – 13 ч., парк "Езерото"
ХОРО КРАЙ ЕЗЕРОТО
Съвместно с Районна администрация "Искър"

22 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

23 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

29 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

30 юни, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

2, 4, 6 юли, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

6 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

7 юли, 18 – 21 ч., парк "Езерото"
ХОРО КРАЙ ЕЗЕРОТО
Съвместно с Районна администрация "Искър"

7 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

9, 11, 13 юли, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

11 юли, 19.30 ч., "Борисова градина"
Фестивал "Остров на музиката"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно с Дом на културата "Средец"

13 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

14 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

16, 18, 20 юли, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

17 юли, 19 ч., Банкя
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – район "Банкя"

20 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

21 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

23, 25, 27 юли, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

27 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

28 юли, 19 ч., "Борисова градина"
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
Съвместно със Столична община – дирекция "Култура"

30 юли, 1, 3 август, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

6, 8, 10 август, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

13, 15, 17 август, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

20, 22, 24 август, 11 – 13 ч., ДК "Искър" – северен вход
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ
Безплатни творчески занимания за деца на открито
Съвместно с Районна администрация "Искър" и "Булекопак" АД

25 август, 18 – 21 ч., парк "Езерото"
ХОРО КРАЙ ЕЗЕРОТО
Съвместно с Районна администрация "Искър"

ПЛАКАТ

 

31.05.2018