62 машини снегопочистваща техника са работили през нощта

От 3.30 часа са започнали обработките със смеси против заледяване  на основните пътни артерии в София, улиците, по които се движи масовият градски транспорт, както и главни улици в кварталите. В планинските райони е извършено и избутване на снежна маса. Общо 62 машини снегопочистваща техника са работили на терен през нощта. Продължават обработките в  районите „Банкя“, „Връбница“, „Кремиковци“, „Панчарево“,  „Триадица“ и „ Студентски“.

Градският транспорт се движи нормално, изпълняват се всички маршрути.

Шест екипа на дирекция „ Аварийна  помощ и превенция“ ще наблюдават критичните участъци на реките и ще следят нивата на общинските язовири при  предстоящо снеготопене през деня.

Призоваваме шофьорите да излизат на пътя само  с добре подготвени за зимата автомобили и да се движат със скорост, съобразена с усложнената пътна обстановка.

20.03.2018