Организация на движението във връзка с провеждане на мероприятия в с. Чепинци

От 09.00 часа до 16.00 часа на 29.06.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от МГТ, по ул. „Орфей“ в участъка между ул. „Зора“ и ул. „Стара планина“.

От 09.00 часа до 12.00 часа и от 15.00 часа до приключване на мероприятието на 30.06.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите от МГТ, по ул. „Хан Аспарух“ в участъка между ул. „Зора“ и ул. „Стара планина“.

 

25.06.2024