Организация на движението във връзка с организация на „Витоша фест“ 2024


От 09.00 часа на 22.06.2024 г. до 23.00 часа на 23.06.2024 г.  се забраняват престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Воденичница” между ул. „Даскал Стоян Попандреев“ и парк „Воденичница“ с изключение на живущите в района.

21.06.2024