Измества се спирка на автобусна линия 98


Във връзка със захранване с елекричество на две многофамилни жилищни сгради на бул. „Симеоновско шосе" спирка с код 0259 „Ул. Зелен бор – по желание“ на бул. “Симеоновско шосе“ за автобусна линия № 98  се измества с 20.00 метра назад в посока ул. „Зелен бор“.

21.06.2024