Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение обслужващото товаро-разтоварните дейности ППС, както следва:
От 12.00 до 18.00 часа на 25.06.2024 г., от 09.00 до 18.00 часа на 27.06.2024 г., от 12.00 до 18.00 часа на 28.06.2024 г. и от 09.00 до 18.00 часа на 29.06.2024 г. на ул. „Адриана Будевска“ № 17 – 2 /две/ паркоместа;
От 12.00 до 18.00 часа на 27.06.2024 г., от 09.00 до 18.00 часа на 28.06.2024 г. и от 09.00 до 18.00 часа на 29.06.2024 г. на ул. „Антим I“ № 40 – 3 /три/ паркоместа.

 

21.06.2024