Организация на движението във връзка с провеждането на концерта „Нашият дом е България“

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, както следва:
От 11.00 часа на 21.06.2024 г. до 12.00 часа на 22.06.2024 г. на южната страна на ул. „Московска“ в участъка между ул. „11-ти август“ и ул. „Париж“ (от страната на църквата „Света София“) – 7 (седем) броя паркоместа;
От 09.00 часа до 16.00 часа на 21.06.2024 г. и от 10.00 часа до 24.00 часа на 22.06.2024 г. на паркинга на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ срещу сградата на районната администрация на район „Лозенец“ – 7 (седем) броя паркоместа.

 

21.06.2024