Организация на движението за пл.“Кн.Александър I“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
От 03.00 часа на 21.06.2024 г. до приключване на мероприятието на 22.06.2024 г. на:
- площад „Княз Александър І”;
- ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;
- ул. „Кн. Александър I“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.
От 08.00 часа до приключване на мероприятието на 22.06.2024 г. на ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „Г. Бенковски“ и ул. „Дякон Игнатий“;
От 12.00 часа на 21.06.2024 г. до 10.00 часа на 22.06.2024 г. се забранява движението на пътни превозни средства в крайна дясна лента на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кн. Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Кн. Александър I”).
От 09.00 часа до приключване на мероприятието на 22.06.2024 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства в двете посоки по:

  • бул. „Цар Освободител” в участъка между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски”;
  •  ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий”;
  • ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;
  • ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”.
  • ул. „Кн. Александър І” в  участъка между ул. „Съборна” и пл. „Кн. Александър І”;
20.06.2024