Организация на движението за събитие в Културния календар

От 08.30 до 20.00 часа на 21.06.2024 г. и 22.06.2024 г.  се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на ул. „Солунска“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев “ – 5 /пет/ паркоместа;
- на ул. „Дякон Игнатий“ в близост до пл. „Петко Р. Славейков“ – 1 /едно/ паркомясто.

20.06.2024