Започна монтажът на новите климатици по кампанията за подмяна на стари отоплителни уреди в София


​​​​​​Жителите от обхванатите от проекта столични райони могат да кандидатстват за подмяна на старите си отоплителни уреди

Започна монтажът на климатици, като част от кампанията за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ – LIFE IP CLEAN AIR. Това е нова възможност, от която могат да се възползват гражданите. Проектът обхваща домакинствата в селата Негован, Чепинци, Кубратово и Световрачене от район „Нови Искър“; Владая и Мърчаево от район „Витоша", Волуяк и Мрамор от район „Връбница“, Казичене и Кривина от район „Панчарево", както и с. Бусманци в район „Искър". В проекта са обхванати и жителите от кварталите „Филиповци“ в район „Люлин", „Требич“ в район „Надежда, „Обеля“ в район "Връбница" и „Димитър Миленков“ и „Абдовица“ в район „Искър“. До момента, около 740 домакинства от посочените населени места са изявили желание и са кандидатствали за подмяна на стария им уред, в следствие на което се очаква до края на юни да бъдат монтирани над 1500 климатика.

Жителите от обхванатите от проекта столични райони могат да кандидатстват за подмяна на старите си отоплителни уреди като подадат заявление в съответните районни администрации. Центровете за прием на документи са, както следва:

  • Район „Искър“ - за кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци - всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация);
  • Район „Панчарево“ - за с. Кривина - всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, на адрес: с. Кривина, ул. „Старата река“ № 2 „з“ (сградата на кметството) и за с. Казичене - всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа, на адрес: с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 (сградата на кметството);
  • Район „Надежда“ - за кв. „Требич“ - всеки работен ден от 14.00 до 18.00 часа, на адрес: кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“ № 61;
  • Район „Люлин“ - за кв. „Филиповци“ - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15 (сградата на районната администрация);
  • Район „Връбница“- за с. Волуяк - всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, на адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43 (сградата на кметството); за с. Мрамор - всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, на адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Ив. Рилски“ № 1 (сградата на кметството) и за кв. „Обеля“ - понеделник и петък от 09.00 до 16.00 часа, на адрес: бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б (сградата на районната администрация);
  • Район „Нови Искър“ - за с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован и с. Чепинци - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на адрес: гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация);
  • Район „Витоша“ - за с. Владая и с. Мърчаево - всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, на адрес: с. Владая: ул. „Войнишко въстание“ № 61, ет. 3 (сградата на кметството).

Повече информация на:  https://www.sofia.bg/en/lifeipcleanair

Гражданите могат да отправят запитвания и да получат необходимата им информация и на телефон 02/937 75 35 - дирекция „Околна среда“ на Столична община, или по електронна поща: neli.andonova@sofia.bg

Освен климатици, като нови уреди, те могат да изберат да им се монтират пелетни камини или газови котлета.

Битовото отопление на дърва и въглища е един от най-големите замърсители на въздуха в столицата, затова Столична община дава възможност за тяхната подмяна с нови съоръжения. За да се повиши качеството на атмосферния въздух, старите уреди поетапно трябва да започнат да отпадат, докато спрат напълно да бъдат използвани на 1 януари 2029, когато се въвежда нискоемисионна зона за забрана на отопление на дърва и въглища на територията на цялата Столична община.

 

 

 

   
20.06.2024