Столичният инспекторат с инициатива "Аз не паркирам в зелените площи"

С цел предотвратяване на паркирането в зелени площи Столичният инспекторат развива инициатива „Аз не паркирам в зелените площи“. От днес започна раздаване на флаери на територията на цялата Столична община. Екипите на инспектората ще припомнят отговорностите на гражданите и забранителните разпоредби относно паркирането в зелените площи, детски и спортни площадки, паркове, градини и др.
Целта на кампанията е да не се паркира в зелените площи, което става източник на запрашаване. Да се предотврати увреждане на зелените площи, което рефлектират върху чистота на пътните платна, както и да не се създават условия за възпрепятстване на играта на деца на детски площадки.


19.06.2024