Организация на движението за фестивала „SoFest 2024“

Осигуряват се паркоместа на паркинга при вход А3 на Национален дворец на културата, както следва:

- От 08.00 до 23.00 часа на 20, 22, 23, 24.06.2024 г. - 3 (три) паркоместа;

- От 08.00 до 23.00 часа на 21.06.2024 г. - 4 (четири) паркоместа.

18.06.2024