Организация на движението за честване на 90 години от създаването на СБФД


От 08.00 до 24.00 часа на 23.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието и извън местата в режим на почасово платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Екзарх Йосиф” № 37 пред „Дом на киното” – 6 (шест) паркоместа.

18.06.2024