Организация на движението за свикване на 50-ото Народно събрание на 19.06.2024 г.


От 07.00 часа до приключване на мероприятието на 19.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 80 (осемдесет) паркоместа..

18.06.2024