Организация на движението за измиване на пътното платно, тротоари, спирки на Градския транспорт на бул. „Симеоновско шосе“

 От 00.30 часа до 02.30 часа на 25.06.2024 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.
От 02.30 часа до 04.30 часа на 25.06.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.
                

 

17.06.2024