Извършват се следващи обработки на тревните площи за комари

От 17 юни 2024 г. стартират следващите обработки срещу комари, както и срещу бълхи на обществените тревни площи на територията на Столична община. Първите обработки са извършени през месеците март и април. Предстои да бъдат обработени всички паркове, градини, зелени площи, междублокови пространства към районните администрации, гробищни паркове и транспортни обекти. Разпределението на обектите е съобразено с моментното изпълнените на дейностите по косене на тревните площи, съобщиха от дирекция «Зелена система» на Столичната община.

Дейностите се извършват по предварително изготвени графици, но се съобразяват с метеорологичните условия, изпълняват се при благоприятно време и при ниско окосена трева.

Днес обработките започват от районите Оборище, Панчарево и Нови Искър, както и в парковете Южен парк II и Южен парк III част. Съгласно изискванията – дейностите са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и тези участъци ще се подават на фирмата изпълнител за допълнителни третирания в рамките на определените площи.

Обработките срещу бълхи, ще се изпълняват рано сутрин след 06.00 часа, а тези срещу комари след 22.00 часа, съобразно тяхната специфика. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община, и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации.

Специализираният контрол, ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

 

17.06.2024