30 юни е срокът за първа вноска на данък сгради и МПС

Общо 533 809 собственици на имоти и автомобили са платили в пълен размер задълженията си за 2024 г. до края на април и са получили 5% отстъпка. Така те са спестили общо 6, 944 млн. лв. от данъци, сочат данните на "Общински приходи".

30 юни е последният ден за плащане на първата вноска за данък сгради и данък МПС, напомнят инспекторите от дирекция "Общински приходи" на Столична община. След това върху дължимата сума започват да се начисляват лихви.

Последният ден на юни е краен срок и за втората вноска на такса смет за 2024 г.
Плащане може да се прави във всеки от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи", независимо от адреса на недвижимата собственост. Най-удобно е внасянето на данъци и такси онлайн през електронната страница на общината тук

За да получите ПИН-код, с който да правите справки или да плащате местните си данъци, е необходимо само да представите документ за самоличност в някоя от районните данъчни служби.

Вноски могат да се правят и по банков път, през касите на EasyPay или чрез други финансови институции.

Хората, които предпочитат да плащат на части, трябва да го направят в съответните срокове, за да избегнат трупането на законните лихви. Сроковете са:
• Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска.
• Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

13.06.2024