Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 16:00 часа до 21:00 часа на 17.06.2024 г. и от 05:00 часа до 20:00 часа на 18.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на МПС на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на:
- ул. „Цар Шишман“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. "Славянска“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- ул. „Иван Вазов“ в участъка между ул. „6-ти септември“ и бул. „Васил Левски“ – 6 (шест) броя паркоместа.

 

13.06.2024