Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 15.06.2024 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 06:00 до 21:00 часа на 15.06.2024 г. на паркинга зад Националния музей „Земята и хората“ – 15 (петнадесет) паркоместа;
- От 07:00 до 13:00 часа на 15.06.2024 г. на ул. „Кумата“ при № 48 между ул. „Детски мир“ и ул. „Радецки“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 07:00 до 13:00 часа на 15.06.2024 г. на ул. „Чукар“ при № 29 между ул. „Резньовете“ и ул. „Ботко войвода“ – 5 (пет) паркоместа.

 

13.06.2024