Организация на движението за провеждане на събитие „Спасовден 2024“ на 15.06.2024 г.

От 20:00 часа на 14.06.2024 г. до 15:00 на 15.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:
- На паркинга на пл. „Кн. Александър I“;
- На ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.
От 08:00 до 14:00 часа на 15.06.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Независимост“ с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието.

 

13.06.2024