Организация на движението за кв. “Бояна“ на 23.06.2024 г.

От 18:00 до 22:00 часа на 23.06.2024 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Воденичница” между ул. „Даскал Стоян Попандреев“ и парк „Воденичница“.

 

13.06.2024