Нова медицинска апаратура ще бъде закупена за две от общинските лечебни заведения

По предложение на зам.-кмета по финанси и здравеопазване Иван Василев и общинския съветник Саад Алуани, Столичната община ще осигури финансиране за закупуване на нова медицинска апаратура за ДКЦ № 6 и за Общинската болница в Кремиковци. Докладът бе приет на днешното заседание от Столичният общински съвет.

ДКЦ № 6 ще получи целева субсидия в размер на 151 680 лв., за нова техника за подобряване на диагностиката – панел за рентгеновото мамографско изследване, DEXA скенер за изследване на костна плътност и ехограф Vinо Е35 за гастроентерологичен кабинет.

Общинската болница в Кремиковци има нужда от нов ЕКГ апарат и софтуер за разчитане и анализ на записа, както и от комбиниран апарат за електролечение, ултразвукова терапия и вакуум. Общата стойност на тази техника е 22 620 лв.

13.06.2024