Детска ясла № 23 ще се разшири с места за още 40 деца

Столичният общински съвет прие предложението на зам.-кмета по финанси и здравеопазване Иван Василев за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нов корпус към Самостоятелна детска ясла № 23 "Ралица" в район "Лозенец".  Така ще има възможност да се изгради нов корпус с още две яслени групи.

В момента в СДЯ "Ралица" се отглеждат и възпитават 4 групи деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. С разширението местата ще се увеличат с 40 и ще станат за общо 120 деца.

Проектът за изграждане на новия корпус към СДЯ № 23 "Ралица" предвижда изграждане на занимални и спални помещения за две нови групи и обособяване на още 2 площадки за игра на открито към съществуващите 4 в двора на яслата. Обектът е част от Програмата за строителство на детски градини 2021 – 2023 г. и до началото на т.г. по него се чакаше съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

13.06.2024