Завишени количества на фини прахови частици в София заради запрашен въздух, идващ от Сахара

Във връзка с навлизащи в България горещи въздушни маси, наситени с високи количества прах от Сахара, Столичната община предупреждава, че има завишение на фините прахови частици  (ФПЧ10), което се отчита в четири от измервателните станции в столицата. Над нормалната средноденонощна норма на ФПЧ10  от 50 µg/m3 са отчетени в "Надежда", "Хиподрума", "Павлово", "Младост". По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология утре в София температурите се очаква да стигнат до 33 градуса.

Имайки предвид тези данни за повишаване на нивата на фини прахови частици във въздуха, Столичната община призовава гражданите да ограничат дейностите на открито. Това би ги предпазило и от жегата в най-горещите часове на денонощието.

 

11.06.2024