Възстановява се движението на превозни средства след аварийния ремонт на улицата край река Слатинска

Нормалното движение на превозни средства в участъка в район “Слатина”, който пострада при проливните дъждове в края на май, ще бъде възстановено от събота  – 8 юни. Част от улицата беше затворена за авариен ремонт заради пропукване и деформация на асфалтовата пътна настилка вследствие на поройния дъжд.

Благодарение на създадената успешна координация между екипите на дирекция “Изграждане и ремонт на уличната мрежа” в Столичната община, районната администрация в “Слатина”, “Софийска вода”, поддържащата фирма и други експлоатационни дружества и ведомства, ремонтните дейности на земното легло и пътната настилка на платното за движение бяха приключени в срок. 

Дейностите обхванаха изкопни работи в засегнатия участък и последваща подмяна на трошенокаменна основа, полагане на пласт от неплътен и плътен асфалтобетон (износващ пласт). От “Софийска вода” обследваха канализацонната мрежа в участъка и извършиха дейности по възстановяване на проводимостта. 

Приблизителната площ на ремонтирания участък от пътното платно, засегнат от интензивните валежи на 22 май, е 400 кв. м и дължина 70 м. 

При бурята в края на миналия месец пострадаха сериозно няколко столични района: “Панчарево”, “Кремиковци”, “Слатина” и селата Казичене, Кривина и Долни Богров. След проливните дъждове заместник-кметът по финансите, здравеопазването и строителството – Иван Василев, посети засегнатите места и домове. При срещите с кметовете на райони и кметства Василев възложи да се направи опис и количествени изчисления на щетите на засегнатата инфраструктура, които вече са изготвени и предадени към направление “Обществено строителство”. Със събраната информация общината кандидатства за финансиране от Междуведомствената група към Министерския съвет, както и ще търси други източници на финансиране.


 

07.06.2024