Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци” 

До 30.06.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътните превозни средства по ул. „Eлена Снежина“ между ул. „Ген. Ковачев“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Елена Снежина“ и ул. „Ген. Ковачев“ с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци. 

07.06.2024