Позиция на Столичната община във връзка с манипулативни твърдения на участници в предизборната кампания за национални избори


Във връзка с манипулативни твърдения на участници в предизборната кампания за национални избори Столичната община (СО) заявява:

  • Твърденията за опит за вмешателство и опорочаване в изборния процес от страна на СО не отговарят на действителността и създават алтернативна нейна версия. 
  • Столичната община има пълна готовност да изпълни указанията от писмо на ЦИК за унищожаване на неизползваните остатъци от ролки хартия за машинно гласуване. Те са част от изборните книжа от местните избори през ноември (05.11.2023 г.) и се намират в защитените запечатани помещения. Очакваме съдействието на МВР и санкцията на АССГ, тъй като делото срещу решението на ОИК за избор на кмет на София все още не е приключило, а изборните книжа са част от доказателствата по него.
  • За да гарантира сигурното провеждане на изборите и същевременно да спази всички законови разпоредби, СО се обърна към Административен съд – град София за становище по писмото от ЦИК с указания за влизане в помещения, където се съхраняват посочените изборни книжа.
  • Изпратено е и писмо до МВР с молба за осигуряване на денонощна  охрана на запечатаните помещения, където се съхраняват изборните книжа и бюлетини от последните местни избори в София, във връзка с указанията за влизане в помещенията и отстраняване на неизползваните книжа и ролки хартия за машини. Това е необходимо, за да се избегне опорочаване на доказателства по висящ процес относно избора на кмет на СО. Охраната следва да остане до обявяване от ЦИК на получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите.

За избягване на съмнение, съгласно решение на ЦИК от март 2023, определящо реда за достъп до запечатани помещения в неупоменатите в него случаи, също е необходимо нарочно решение на ЦИК, каквото в момента липсва. Без разпореждане на АССГ относно достъпа подобно неразрешено по установения ред влизане може да се отрази негативно на нормалното протичане на висящия пред същия Съд съдебен процес поради откриването на възможност за твърдения за компрометиране на доказателства по него, респективно за постановяването на законосъобразно решение.

Приложения:

  1. Писмо до МВР и ЦИК относно унищожаване на неизползваните ролки със специализирана хартия за машинно гласуване от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както и от общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
  2. Писмо до Председателя на 33-ти състав на Административен съд – София-град
  3. Помещения за съхранение на бюлетини, ролки, протоколи от Местни избори 2023 (по райони)
07.06.2024