Организация на движението във връзка с провеждане на крос за жени на 15.06.2024 г.

От 06:00 часа до 10:00 часа на 15.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на:
- южното пътно платно на бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка между ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и бул. „Витоша“ (от страната на Националния дворец на културата);
- източното пътно платно на бул. „Витоша“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Д-р Стефан Сарафов“.
От 09:00 часа до 10:00 часа на 15.06.2024 г. поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства по: 
- ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Васил Левски“, като не се пречи на преминаването на МПС на масовия градски транспорт;
- източното пътно платно на бул. „Витоша“ между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Д-р Стефан Сарафов“;
- ул. „Д-р Стефан Сарафов“ между бул. „Витоша“ и бул. „Петко Каравелов“;
- бул. „Петко Каравелов“ между ул. „Д-р Стефан Сарафов“ и ул. „Емил Берсински“.
 

05.06.2024