Организация на движението за паркиране на 09.06.2024 г. 

От 08:00 часа на 04.06.2024 г. до приключване на изборния ден на 09.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи изборния процес, на:
- паркинга на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ срещу сградата на районната администрация на район „Лозенец“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ в участъка между ул. „Петър Берон“ и бул. „Васил Левски“ – 3 (три) броя паркоместа.

04.06.2024