Организация за осигуряване на места за паркиране при провеждането на изборите

От 08:00 часа на 04.06.2024 г. до приключване на изборния ден на 09.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи изборния процес, на ул. „Алабин И. Вл.“  № 54 пред сградата районната администрация на район „Триадица“ – 3 (три) броя паркоместа.

04.06.2024