Всички градски чешми в столицата, които са в изправност, са пуснати за летния период

Предстоят ремонти на 25 чешми, които не функционират

От средата на май всички градски чешми в София, които са в нормална експлоатация, функционират ефективно и могат да се използват от гражданите и гостите в София. На територията на общината има над 150 градски чешми, от които 110 са в експлоатация. В парковете и градините на София софиянци могат да използват през летните горещини 58 чешми. 

Те са в едни от най-големите паркове: „Борисова градина“, парк НДК, „Южен парк“ – 3 част, „Северен парк“, „Заимов“. 

За почти всяка чешма се изисква постоянна поддръжка и ежеседмични ремонти на кранове, фонтанки. Често те стават обект на вандалски прояви. В редица случаи се разкъсват водопроводните връзки или целостта на тръбата и се налагат значително по-скъпи и трудни ремонти. 

За 25 чешми предстоят ремонтни работи – подмяна на кранове или фонтанки, а 15 се нуждаят от основен ремонт – изграждане на нови водопроводни връзки и изграждане на телата на чешмите.

За да се възстанови нормалния вид на неработещите чешми, са необходими различни дейности – проектиране и строителство, като в редица случаи се налага изготвяне, съгласуване и одобрение на инвестиционния проект, след което би следвало да се пристъпи към реалните строителни дейности – изграждане на нови връзки към водоснабдителната и канализационна мрежи на столицата, ремонт на телата на чешмите и др. 

Необходимост от основен ремонт се налагат за част от старите чешми, които са в известна степен локални забележителности: чешма "Св. Стефан" – чешмата при Баня Баши Джамия, чешмата пред Народния театър "Иван Вазов", чешмата в градина “Св. Георги”, чешмата в градина “Кристал”, чешмата зад НХГ, чешмата в градина “Докторски паметник”, чешмата в градина “Кюлуците”, и др. Пример за възстановена чешма е тази в градина “Буката” и чешмата в “Борисовата градина” при Езерото с лилиите.

Една част от чешмите попадат в историческия център на София, в границите на архитектурни паметници на културата и резервати. За тези чешми е необходимо да се извърши обследване на действителното им състояние, да се подготви проектна документация, включително задължително съгласуване с Националния институт за недвижимо културна наследство към Министерство на културата.  

Дейностите, които са необходими да се възстановят в нормални експлоатационни условия, са свързани с намиране на исторически данни за изработване на модели, проектиране, съгласуване и изпълнение на строителни работи по изграждане на нови връзки с подземната инфраструктура – водопровод и канализация. ​​​​​​

31.05.2024