Организация на движението във връзка с футболна среща

От 16:00 до 22:00 часа на 31.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) броя паркоместа.

31.05.2024