Организация на движението за провеждане на атлетически игри и състезание на Business Run Sofia 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

➢ От 00:00 часа на 01.06.2024 г. до приключване на мероприятието на 02.06.2024 г. на:
● Ул. „Ген. Гурко” между бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”;
● Паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски”;
От 00:00 часа до приключване на мероприятието на 02.06.2024 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Драган Цанков“ – двустранно.

Забранява се влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както следва: 
- От 08:00 до 14:00 часа на 01.06.2024 г. по ул. „Ген. Гурко” между бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”;
- От 07:00 до 14:00 часа на 02.06.2024 г. по: 
● Ул. „Ген. Гурко” между бул. „Васил Левски” и Националния стадион „Васил Левски”;
● Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между пл. „Орлов мост” и бул. „Драган Цанков” – двете пътни платна;
● Бул. „Драган Цанков” между ул. „Митрополит Кирил Видински“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” с изключение на трамвайните мотриси.

➢ От 08:00 часа до 14:00 часа на 01.06.2024 г. се въвеждат следните промени в организацията на градския транспорт:
- Автобусна линия № 9 (в посока пл. „Орлов мост”): от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” надясно по бул. „Цар Освободител”, надясно по бул. „Васил Левски”, надясно по ул. „Шипка” и по маршрута си. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока пл. „Орлов мост“.
- Автобусни линии №№ 84, 184 (в посока ул. „Ген. Гурко“): от бул. „Цариградско шосе” надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, обратен завой при ул. „Шипка” (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, наляво по бул. „Цариградско шосе” и по маршрутите си. Автобусите ще спират, както следва:
- „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока СУ „Св. Климент Охридски“ (за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11);
- на спирка с код 0442 „Военна академия” на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” след ул. „Шипка“ в посока пл. „Орлов мост“ (за автобусни линии №№ 9, 72, 75 и 213);
- на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50,00 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока пл. „Орлов мост“.

➢ От 07:00 часа до 14:00 часа на 02.06.2024 г. се въвеждат следните промени в организацията на градския транспорт:
- Автобусна линия № 9 (в посока пл. „Орлов мост”): от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” надясно по бул. „Цар Освободител”, надясно по бул. „Васил Левски”, надясно по ул. „Шипка” и по маршрута си. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50,00 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока пл. „Орлов мост“.
- Автобусна линия № 72 ще се движи:
в посока ж.к. „Западен парк”: от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” надясно по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и от спирка с код: 0395 „Бул. "Черни връх“ по маршрута; 
- в посока "Плиска": от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по  ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрута. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50,00 метра от бул. „Цар Освободител” в посока ж.к. „Западен парк” и на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута. 
- Автобусна линия № 76:
- в посока ж.к. „Гоце Делчев”: от бул. „Цариградско шосе” по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и по маршрута;
- в посока ж.к. „Младост 4“: от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по  ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока ж.к. „Гоце Делчев”, за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11.
- Автобусни линии №№ 84, 184 (в посока ул. „Ген. Гурко“): от бул. „Цариградско шосе” надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, обратен завой при ул. „Шипка” (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, наляво по бул. „Цариградско шосе” и по маршрутите си. Автобусите ще спират както следва: на спирка с код 1288 „Пл. "Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока СУ „Св. Климент Охридски“ (за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11); на спирка с код 0442 „Военна академия” на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” след ул. „Шипка“ в посока пл. „Орлов мост“ (за автобусни линии №№ 9, 72, 75 и 213).

30.05.2024