Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "главен инженер" в отдел „Строителство и инвестиции“, район „Красно село”

Столична община – район “Красно село“

обявява конкурс за

Главен инженер в отдел „Строителство и инвестиции“


 
Основни изисквания за заемане на длъжността:
✔ Образование – висше, степен "магистър",
✔ Област на висшето образование – Технически науки – Архитектура, Строителство и Геодезия;
✔ Професионален опит – 3 години; 
✔ Компютърни умения;
✔ Способност да работи ефективно самостоятелно и в екип.

Кратко описание на длъжността:
Контрол и участие в подготовката, изготвянето и съгласуването на документи, становища, решения, съгласуване на сградни инвестиционни проекти и одобряване на инвестиционни проекти от инженерната инфраструктура.
Контрол по законосъобразността на извършваното строителство на територията на района и спазване на действащите нормативни документи.

Район   “Красно село“ предлага:
- Трудов договор;
- Пълно работно време;
- Допълнителни социални придобивки;
- Работа в реална и динамична среда.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.
Телефон за информация: 02/ 8951116.

16.05.2024