5% отстъпка от данък сгради и МПС – до 30 април

 

Още 8 работни дни остават до крайния срок – 30 април, в който собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж.

До края на този месец е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако сте решили да плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които трябва да го направите, са:

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска, и 31 октомври – втора вноска;

- Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Плащането може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Всички каси разполагат и с ПОС устройства за плащане с дебитни или кредитни карти. Друга възможност е по банков път или през интернет страницата на Столична община  https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf   

До края на март т.г. в бюджета на Столична община са постъпили общо 268,2 млн. лв. от местни данъци и такси, което е близо 30% от годишния план. В това число от данък сгради –  43,5 млн. лв., от данък МПС – 49,6 млн. лв. , а от такса смет – 71,6 млн. лв. От строителни разрешителни приходите в хазната на София за първото тримесечие на т.г. са 3,5 млн. лв., отчитат от финансовата дирекция на Столична община.

18.04.2023