44-та Национална изложба на карикатурата

Галерия на Съюза на българските художници

ул. „Шипка“ № 6, етаж 4

представя

44-ТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТА

1 – 25 април 2019 г.

Откриване – 1 април, понеделник, 18.00 часа

Столичната община връчва Награда на името на Доньо Донев

Всяка година художниците карикатуристи се събират в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ № 6, за да заявят позицията си към наболели политически проблеми, към вечните теми в (не)човешките взаимоотношения, като обхващат всички нюанси на пресъздаването им – от добронамерен хумор и смях през сълзи до гротеска и протест.

Организирането ѝ има за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.

В изложбата са представени творби на 41 автори.

При откриването ще бъдат обявени традиционните награди – Голямата награда на Съюза на българските художници, Награда на секция „Карикатура“, Награда на Столична община на името на Доньо Донев, Награда на Дома на хумора и сатирата в Габрово, както и награди от спонсори, съмишленици и приятели.

Изложбата е част от Календара на културните събития на Столична община.

01.04.2019