43,7 млн. лв. приходи в хазната на София през май

 

Приходите в общинския бюджет през май са 43,7 млн. лв., което е с 4,7 млн. лв. по-малко, отколкото през същия месец на 2019 г., съобщиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община. 

Само от данъци постъпленията в хазната на София са 22,1 млн. лв. (или спад с 1,1 млн. лв.). Неданъчните приходи (това включва приходи от собственост, такси, глоби, продажби, концесии, дарения и др.)  са 21,6 млн. лв., или с 3,5 млн. лв. по-малко, отколкото през май м.г.

Отрицателната разлика се получава от по-ниските постъпления от местните данъци и такси, свързани с икономическата активност на столичани. Така например от данък възмездно придобиване на имущество през миналия месец в хазната са влезли 7,8 млн. лв., което е с 2,2 млн. лв. спад, в сравнение със същия месец на м.г. Това означава, че през май в София са сключени по-малко сделки за недвижими имоти или МПС, отколкото по същото време на 2019 г. Спад има още при туристическия, патентния и някои други данъци.
Същото важи и за приходите от продажби на услуги, стоки и продукция (1,05 млн. лв. по-малко), таксите за ползване на пазари и тържища (минус 270 хил. лв.), както и за такса технически услуги, в които се включват строителните разрешителни (минус 1,4 млн. лв.).

Тъй като детските заведения бяха затворени през първите 3 седмици на май, естествено приходите от таксите за градини и ясли са с 1,5 млн. лв. по-малко, отколкото през същия месец на м.г.
Въпреки общите отрицателни резултати, през май собствениците на недвижими имоти и МПС в София вече са започнали да си плащат годишните данъци за жилищата и колите, което личи по приходите в бюджета. От данък сгради през миналия месец са постъпили 6,9 млн. лв., което е с 1,2 млн. лв. повече от май 2019 г., а от данък МПС – 7,2 млн. лв., или с 280 хил. лв. над постъпленията за същия месец на м.г. Приходите от такса битови отпадъци за този период са 12,3 млн. лв., или с 2,1 млн. лв. повече.

Удълженият срок за първата вноска за такса смет, както и за 5% отстъпка при плащане в пълен размер на данък сгради и МПС, изтича на 30 юни, напомниха от дирекция "Общински приходи". 

Независимо дали внасяте на части или наведнъж местните си задължения, най-удобният и безопасен начин за плащане е през портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Данъци и такси могат да се внесат и във всеки от 23-те районни отдела "Общински приходи", независимо от адреса на имота, както и по банков път или чрез финансови посредници.

 

04.06.2020