41.5 килограма опасни отпадъци са предадени само за 2 часа в петък

На мобилния пункт за опасни отпадъци, разкрит във връзка с участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, са предадени 41.5 килограма отпадъци. Същите ще бъдат последващо обезвредени – така ще се гарантира правилното им третиране и ще се избегне замърсяване на околната среда.

Във връзка с участието на Столична община в Европейската седмица за намаляване на отпадъците бяха разкрити два извънредни мобилни пункта – за опасни отпадъци и за електрическо и електронно оборудване. Събитията ще завършат с представяне на модна колекция, изработена от рециклиран стар текстил. Текстилът беше събран в рамките на организирана инициатива на Столична община, която се състоя през септември и беше насочена към повишаване на значението от разделното събиране на текстилни отпадъци за различните компоненти на околната среда, включително и за качеството на въздуха.

Ревюто ще се състои днес, 26 ноември, от 19 часа, в зала 6А на НДК, в рамките на модните ревюта, част от Sofia Green Fashion Days.

26.11.2018