385 тона клони са извозили фирмите за почистване след снеговалежа до днес

За три дни получените сигнали надхвърлят близо петкратно сигналите за паднали дървета през цялата последна година.

В събота и неделя  ще продължи събирането и извозването на пречупени клони и дървета. Създадена е организация между Столичен инспекторат, Зелени системи, Столичното предприятие за третиране на отпадъците и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са ангажирани всички налични ресурси на общината, както и всички ресурси на почистващите фирми, с които  общината има договор.

В днешния ден бяха разположени контейнери от 35 кубика за поставяне на клони в районите „Красна поляна“, „Слатина“, „Възраждане“, „Изгрев“, „Люлин“, „Средец“ и „Триадица“. Целта е да се оптимизира и ускори дейността. След запълването на капацитета на контейнера, той се извозва до депото и отново се връща в съответния район.

01.12.2023