365 проекта кандидатстват за финансиране от Столичната програма „Култура“ за 2023 година

365 проектни предложения с инициативи в областта на културата, които да се реализират през 2023 година, постъпиха в сесията на Програма „Култура“ на Столичната община.  В 11-те направления „Театър“, Музика“, „Танц, танцов театър и пърформанс“, „Визуални изкуства“, „Литература и популяризиране на четенето“, „Културно наследство и социализация“, „Мобилност“, „Международни културни партньорства“, „Културно-образователни проекти, активни публики“, „Кино“, „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)“ културните оператори имаха възможност да кандидатстват в 6-седмична сесия, започнала на 3 октомври и приключила на 11 ноември.
Столичната община проведе през октомври традиционните информационни дни, в които всеки желаещ да кандидатства имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи насоки.
Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столичната община за първи път проведе обучение на артисти и организации, които нямат умения в писане на проекти или искат да надградят квалификацията си. Над 300 човека се възползваха от безплатното обучение, водено от експерти в областта на проектното финансиране.
Рекордно голям брой проекти (85) постъпиха в направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ за инициативи с културно-образователна и социална насоченост, стимулиращи участието в творчески прояви, ориентирани към създаване на активна публика. 36 театрални проекта очакват оценката на експертната комисия в направлението, 60 са в направление „Музика“, 34 са проектите в направление „Кино“.
Комисиите по оценка стартираха работа и се очаква до 22 декември Творческият съвет на Програма „Култура“ да предложи проектите за финансиране, които да бъдат утвърдени с решение на Столичния общински съвет.

  

15.11.2022