36 обекта се състезават в конкурса „Зелени решения за София“

36 предложения участват в първия конкурс на Столичната община „Зелени решения за София“. На 15 юли 2019 г. приключи подаването на снимков материал за конкретни обекти, реализирани в столицата.

25 са участвали в категория „Най-добре добре озеленена (зацветена) тераса на жилищна сграда“, 10 – в категория „Най-добре озеленено (зацветено) предблоково пространство“, 1 участник – в категория „Най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сгради“. Няма изпратени снимки за категорията „Най-добро озеленяване (зацветяване) на дворно пространство на офис сграда“.

Участниците с над 50 харесвания по категории са:

- За „Най-добре добре озеленена (зацветена) тераса на жилищна сграда“ – Обекти 1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 и 22;

- За „Най-добре озеленено (зацветено) предблоково пространство“ – Обекти 3, 5 и 9;

- За „Най-добро озеленяване (зацветяване) на дворно пространство на офис сграда“ – няма класирани участници поради липса на постъпили снимки;

- За „Най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сгради“ – 1 кандидат.

С недостатъчен брой гласове от  надпреварата отпадат Обекти 4, 5, 6, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24 и 25 от категория „Най-добре добре озеленена (зацветена) тераса на жилищна сграда“ и Обекти 1, 2, 6, 8, и 10 от категория „Най-добре озеленено (зацветено) предблоково пространство“.

Поради неспазване на т. 3 и т. 4 от Регламента на конкурса „Зелени решения за София“ от конкурса отпадат Обекти 2 и 9 от категория „Най-добре добре озеленена (зацветена) тераса на жилищна сграда“, Обект 4 и 7 от категория „Най-добре озеленено (зацветено) предблоково пространство“ и Обект 1 от категория „Най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сгради“.

Участниците, класирани на първите три места, ще бъдат проверени на място от представители на дирекция „Зелена система“, като при установяване на несъответствие между публикуваните снимки и установеното място, участникът се отстранява от общото класиране и мястото му се заема от следващия в класирането участник, подлежащ на проверка.

Дирекция Зелена система благодари за участието на всички изпратили в срок снимки и се радва, че заедно показахме зелени и цветни тераси и предблокови пространства и желанието на стопаните им за повече уют и красота.

Постъпилите предложения можете да разгледате във фейсбук страницата „Зелени решения за София“.

18.07.2019