Три вековни дървета в София са обявени за защитени

Три дървета в историческия център на столицата са обявени от МОСВ за защитени. Дърветата са 2 чинара (Platanus hybrid), намиращи се в градината „Заимов“, и 1 тис (Taxus baccata) в градината на Регионалния музей за история на София. Статутът им дава по висока степен на защита, като се забранява всяко действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

Предложението за включването им в списъка е на инициативата „ЕдноДърво“. В експертната оценка са участвали екип от специалисти на Столична община, МОСВ и РИОСВ. Проведената процедура е по реда на Глава V от Закона за биологичното разнообразие.

С новообявените дървета вековните дървета, включени в официалния регистъра на защитените дървета на територията на Oбласт София и Столична община,  стават 133.  

07.10.2021