264 броя проверки на строителни обекти са извършени от началото на месец март

 

264 броя проверки на строителни обекти са извършени от началото на месец март от служители на Столичния инспекторат. Целта на проверките е да не се допуска замърсяване на околната среда и въздуха като резултат от строителна дейност. 

Най-честите нарушения, които констатират столичните инспектори, са липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка на строителна техника с непочистена ходова част, замърсяване на уличните платна, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари без разрешение.

Най-много нарушения за периода са  констатирани в районите:

„Студентски“, "Триадица", "Лозенец", „Овча купел“. Съставени са 47 акта за извършени административни нарушения. От тях 23 броя са съставени на юридически лица и  24  акта  на технически ръководители на строежи.

Столичен инспекторат извършва ежедневни проверки на строителни обекти на територията на Столична община с цел превенция и недопускане на замърсяване.

17.03.2022