230 нови дървета покрай "Околовръстния път"

Започна засаждането на 230 млади кълбовидни акации (Robinia pseudoacacia umbraculifera) в зелените разделителни ивици на "Околовръстния път", в участъка между бул. „Черни връх“ и "детелината" с бул. „България“. Растенията са разположени в зелените площи, разделящи основните и локалните платна. Този вид акация е студоустойчив и издържа добре на градски условия. Тя е с височина 250 – 300 см с добре оформена корона. Компактният ѝ вид я прави особено подходяща за градско и алейно озеленяване.

С извършените залесителни дейности общият брой на засадените този сезон дървета в градска среда (покрай улици и булеварди) ще стане 1 260. До края на 2018 г. се планира да бъдат засадени още 1 000.

Поддръжката и разширяването на зелената система в Столична община е една от 100-те мерки в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020 г. Отделно от залесяването покрай улици и булеварди тази пролет бяха засадени близо 8 000 дъвета в Новата гора на София, както и над 800 дървета в дворове на училища и детски градини в София.

02.07.2018