230 фирми вече подадоха документи за такса смет според количеството смет

 

За една седмица над 230 фирми са подали молби и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество отпадъци, съобщиха от дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община.

Срокът за подаване на документите започна да тече на 1 октомври и ще продължи до 30 ноември 2021 г.

Всяка година юридическите лица, които желаят през следващата година такса смет за офисите и нежилищните им имоти да е според количеството отпадък, а не според площта и стойността на имота, трябва да подадат необходимите заявления. Вариантите са два:

  • декларация за определяне на брой контейнери;
  • заявление за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне за сметосъбиране и сметоизвозване.

През миналата година над 7500 компании използваха тази възможност и подадоха необходимите документи.

Освен на място, в дирекцията, заявленията и молбите могат да се изпращат чрез лицензираните пощенски оператори на адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност”.

 

Необходимите образци на документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/sample-documents

 

 

08.10.2021