"22 сензора за следене на чистотата на въздуха ще бъдат монтирани през есента в София"

"22 сензора за следене на чистотата на въздуха ще бъдат монтирани през есента в София." Това каза кметът Фандъкова по време на събитие, посветено на 5 юни – Световния ден на околната среда. Столичната община съвместно с МОСВ отбелязват деня с празник и изложение „Иновации за качество на въздуха“, на което български компании представят своите иновативни решения. Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда. На събитието присъстваха кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и министърът на Околната среда и водите Нено Димов.  

Един от 22-та сензора на Столичната община  беше показан по време на изложението. Експерти локализират местата, на които ще бъдат поставени уредите с цел да се покрият райони, за които  има сигнали и фактори, благоприятстващи задържането на фини прахови частици. Устройствата за мониторинг се поставят по проект AIRTHINGS на тема: „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“, финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020 г.). Проектът е насочен към опазване чистота на атмосферния въздух в контекста на глобалните климатични и екологични промени.  

"За мен като кмет въпросът за подобряване  качеството на въздуха е ключов. Усилието е на институциите и на всеки един от нас, усилията са общи."  Кметът Фандъкова припомни, че Столичната община изпълнява 100 различни мерки за подобряване на качеството на въздуха. Един от основните замърсители е битовото отопление  и  общината изпълнява проекти за  подмяна на отоплителните инсталации на 20 000 домакинства. До момента готовност да подменят своите отоплителни инсталации са изразили около 5 000 домакинства. През есента на тази година ще бъде проведена разяснителна кампания, за да бъдат мотивирани повече семейства да използват  екологично отопление.

"Столичната община за 7. поредна година бележи намаляване на превишенията на замърсяването с фини прахови частици" – каза и министър Нено Димов. "Днес Министерският съвет  гласува Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, в която са предвидени 100 милиона лева за изпълняване на  мерки за подобряване на битовото отопление. 111 милиона лева са отпуснати и по ОП „Околна среда“ за реализиране на мерки, насочени към битовото отопление. 11 общини, сред които и София, ще получат и средства за екологичен транспорт по ОПОС" – каза министър Димов.  

 

 

05.06.2019