Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни завдения

Публикувано на 21.11.2016

Вносители: д-р Веселин Милев - общински съветник; Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

21.11.2016